• TOPP HAKYNDA

LF90K EVE 2023 Batareýa LiFePO4 3.2V 90ah öýjük 6000 sikl

Gysga düşündiriş:

LF90K EVE 2023 Batareýa LiFePO4 3.2V 90ah öýjük 6000 sikl, 3.2V naprýa .eniýe we 90ah kuwwatlylygy ýokary öndürijilikli litiý demir fosfat (LiFePO4) öýjügidir.Elektrik ulagy (EV) goýmalary üçin ajaýyp güýç we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin niýetlenendir.6000 aýlaw ömri bilen ajaýyp uzak ömri hödürleýär we uzak möhletli ulanmak üçin amatly edýär.Bu batareýa öýjügi, energiýa saklaýyş çözgütlerinde hili we täzeligi bilen tanalýan ynamdar marka EVE tarapyndan öndürilýär.Giňeldilen sürüş aralygy üçin zerur güýç we çydamlylygy üpjün edip, dürli EV modelleri üçin amatlydyr.Ösen tehnologiýasy we täsirli durmuş sikli bilen LF90K EVE 2023 batareýasy, EV üçin çydamly we täsirli batareýa çözgüdi gözleýän her bir adam üçin iň esasy saýlawdyr.


 • Çeşme öndürijisi
  Çeşme öndürijisi
 • Highokary yzygiderlilik
  Highokary yzygiderlilik
 • Producokary öndürijilik
  Producokary öndürijilik
 • Giň temperatura
  Giň temperatura

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Prizmatik LFP öýjügi

EVE-iň öňdebaryjy prizmatik batareýasy deňi-taýy bolmadyk mümkinçilikleri we howpsuzlyk aýratynlyklaryny hödürläp, energiýa saklaýyş dünýäsini özgertýär.Bu adatdan daşary batareýa, elektrik ulaglary, gün energiýasy ulgamlary we ätiýaçlyk güýji çözgütleri ýaly köp sanly programmada ajaýyp.Täsirli energiýa dykyzlygy we ömrüň uzalmagy bilen buýsanýar, öndürijiligi we ygtybarlylygy taýdan bäsdeşlerinden öňe geçýär.Üýtgeşik prizmatik şekil giňişligi ulanmagy optimallaşdyrýar, ýylylygyň netijeli ýaýramagy iň kyn şertlerde-de yzygiderli işlemegi üpjün edýär.Lityum demir fosfat tehnologiýasy bilen gurlan bu batareýa, termiki hadysalaryň ýa-da ot almagyň töwekgelçiligini ep-esli azaldar, güýçlendirilen howpsuzlygy we rahatlygy üpjün eder.Deňi-taýy bolmadyk energiýa saklaýyş öndürijiliginden, deňi-taýy bolmadyk berkliginden we deňsiz-taýsyz ygtybarlylygyndan peýdalanmak üçin EVE-iň prizmatik batareýasyny saýlaň.

Awtomatlaşdyrylan-1

Awtomatlaşdyrylan

Awtomatlaşdyrylan önümçilik / Önümiň yzygiderliligi

Ultra-Howpsuz-1

Ultra-Howpsuz

Partlama garşy / Syzma ýok

Durnuk1

Durnuk

Pes IR / CRokary CR / Açyş

Custöriteleşdirilen-ýasalan1

Custöriteleşdirilen

Müşderiniň islegi

Super-Long2

Super Long

Ultra uzyn ömür

Daşky gurşaw taýdan arassa1

Ekologiýa taýdan arassa

Daşky gurşaw ulgamynyň şahadatnamasy

Önüm sergisi

Ölçeg diagrammasy

wunsd3

Önümiň parametrleri

Model belgisi

LF90K

Görnüşi

LFP

Adaty mümkinçilikler

90Ah

Adaty naprýa .eniýe

3.2V

AC impedans garşylygy

≤0.5mΩ

Adaty zarýad we zarýad zarýady / Akym akymy

1C / 1C

Adaty zarýad we zarýad zarýady / Açyş kesiş naprýa .eniýesi

3.65V / 2.5V

Üznüksiz zarýad / akym akymy

1C-1C

Impuls zarýady / Akym akymy (30s)

3C-3C

Maslahat berilýän SOC penjiresi

10% -90%

Iş temperaturasyna zarýad bermek

0 ℃ ~ 55 ℃

Iş temperaturasyny boşatmak

-20 ℃ ~ 55 ℃

Ölçegi (L * W * H)

130.3 * 36,7 * 200.5mm

Agram

1994 ± 50g

Sikl durmuşy

6000 gezek (25 ℃ @ 1C / 1C)

Elektrik öndürijilik diagrammasy

wisjd (1)
wisjd (2)

Bukjanyň diagrammasy

Paket-diagramma-11
Bukja-diagramma-31
Bukja-diagramma-21

Meşhur marka öndürijisi

Önümiň artykmaçlyklary

JHDwRJLhFk8
agvu (2)
agvu (3)
agvu (4)

Önümçilik liniýasy

dangsun (2)
dangsun (1)
ÖNÜMLER LINE (3)
ÖNÜMLER LINE (4)

Önüm şahadatnamasy

fg17

Giňişleýin programma

asda18

EVE litiý batareýa öýjükleri deňsiz-taýsyz güýç we uzak ömür hödürleýär, enjamlaryňyzyň öňküsinden has uzak zarýad almagyny üpjün edýär!

asd 19

Ajaýyp EVE litiý batareýalary bilen tanyşdyrmak - ähli elektron enjamlaryňyz üçin iň güýçli çözgüt.Öňdebaryjy tehnologiýa bilen işlenip düzülen EVE batareýalary, enjamlaryňyzyň uzak wagtlap işlemegini üpjün edip, deňsiz-taýsyz öndürijiligi üpjün edýär.Öňdebaryjy litiý-ion himiýasy bilen bu batareýalar täsirli uzak ömri bilen öwünýär, ýygy-ýygydan çalşylmagyndan gorkman uzak wagtlap ulanmaga mümkinçilik berýär.Uzakdan dolandyrýan dolandyryş enjamlaryňyzy, oýnawaçlaryňyzy ýa-da sanly kameralar ýaly ýokary drena devices enjamlaryny işledýärmi, EVE litiý batareýalary size zerur ygtybarly güýji üpjün edýär.Batareýanyň yzygiderli üýtgemegi bilen hoşlaşyň we EVE litiý batareýalary bilen enjamyňyzy has köp ulanyň - uzak möhletli, ýokary öndürijilikli energiýa saklamak üçin ygtybarly saýlaw.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň