• TOPP HAKYNDA

Biz hakda

GeePower-loby-e1649838653403

YNANMAK ÜÇIN ADY

GeePower New Energy Technology Co., Ltd.

Dinamiki we geljegi uly kompaniýa bolan täze energiýa rewolýusiýasynyň başynda durýar.2018-nji ýylda döredilen günümizden başlap, abraýly "GeePower" markamyz bilen häzirki zaman litiý-ion batareýa çözgütlerini taslamak, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys.Garaşsyz import we eksport hukuklary bolan umumy salgyt töleýji kompaniýa hökmünde bizde abraý bar.Önüm portfelimiz, täze energiýa elektrik ulaglary, elektrik forkliftleri, ätiýaçlyk güýji, ýaşaýyş we senagat energiýa saklaýyş ulgamlary ýaly dürli ugurlarda durnukly energiýa çözgütlerine barha artýan islegi kanagatlandyrmak üçin ajaýyp düzülendir.

parlak1

Görüş

Dünýäni güýçlendirmek.

parlak2

Wezipe

Ygtybarly ýaşyl energiýa çözgüdiňiz.

parlak3

Gymmatlyk

Dünýä derejesindäki önümleri öndürmek, Durnukly geljegi güýçlendirmek.

Näme üçinGeePower

Geepower-de müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrmagyň iň möhüm zatdygyna düşünýäris.

Muny üpjün etmek üçin, täze energiýa pudagynda on ýyldan gowrak tejribesi bolan tehniki hünärmenler toparyny ýygnadyk.Olaryň tejribesi, bazaryň zerurlyklaryna çalt jogap bermek bilen garaşylýandan has ýokary innowasiýa we ýöriteleşdirilen çözgütleri ösdürmäge mümkinçilik berýär.Hil bilen üýtgewsiz ygrarlylygymyza buýsanýarys.Giňişleýin we ylmy hil dolandyryş ulgamyna eýerip, müşderilerimize önümlerimiziň bütin dünýäde tanalýandygyna we ynamlydygyna kepil geçip, ISO9001: 2005 şahadatnamasyny we birnäçe önüm şahadatnamasyny aldyk.

ussahanasy

Näme üçinBizi saýlaň

Lityum-ion batareýalarynyň bu giň gerimi bilen, GeePower dürli müşderileriň amallaryna laýyk gelýän çeýe, tygşytly we energiýa tygşytly çözgütleri hödürleýär.

ýyl nyşany

Lityum batareýasynyň tejribesi

10+ ýyl

3ae45fd5

Önümçilik kuwwaty

1GWh / Y.

3ae45fd52

Tehniki işgärler

50+

3ae45fd523

Patentler

100+

abin4582

Lityum IonÇözüw üpjün ediji

GeePower, material işlemek pudagynda professional litiý çözgütlerini getirmegi maksat edinýär.Sowuk we yssy howa şertlerinde, sowuk ammarlarda, ýokary çyglylyk şertlerinde, uzak möhletli iş şertlerinde, agyr iş şertlerinde we ş.m. doly çözgütlerimiz bar.

Dünýä derejesindäki önümleri öndürmek, bir asyrlyk kärhana bolmak.