• TOPP HAKYNDA

Biz bilen habarlaşyň

Hunan GeePower Energy Technology Co., Ltd.

Işiňiz üçin ýokary hilli we ygtybarly güýç çözgütlerini gözleýän bolsaňyz, GeePower kömek etmek üçin şu ýere gelýär.Lityum-ion batareýalarymyz transport, deňiz, harby we başgalar ýaly dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.Adaty ýa-da adaty çözgüt gerek bolsa-da, tejribeli hünärmenler toparymyz size her ädimde kömek eder.Şeýlelik bilen, önümlerimiz we hyzmatlarymyz hakda has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, gözlegiňiz bilen bize e-poçta iberiň.Size zerur maglumatlaryň hemmesini bermäge we iş zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgüt saýlamaga kömek etmäge şat bolarys.

Has gowy hil

Passengerolagçy awtoulag litiý batareýasyny öndürmek ülňülerine laýyklykda, halkara öňdebaryjy batareýa öýjügini we BMS-i saýlap.

Çalt eltip bermek

Doly üpjünçilik zynjyry ulgamy, umumy çig malyň ätiýaçlygy, gowşuryş möhleti 20 gün, partiýa sargyt möhleti 30 gün.

Has köp çykdajy

Gurşun kislotasy batareýasy bilen deňeşdirilende, 5 ýylda çykdajylaryň 50% -ini tygşytlap biler.Lityum batareýasynyň beýleki markalary bilen deňeşdirilende bahasy has bäsdeşlik edýär.

Iň ýokary hyzmat

Müşderiniň arz-şikaýatlaryny alandan soň 2 sagadyň dowamynda tehniki goldaw we okuw, 48 sagadyň dowamynda çözgüt beriň.

22 (1)

Salgysy

A8, Tongxin halkara senagat seýilgähi, 69169 Huizhi orta ýoly, ýokary tehnologiýaly etrap, Hytaýyň Hunan welaýaty, Çaňşa şäheri.

E-poçta

Telefon

Satyş: +86 731 8825 4946

Satyş: +86 137 9027 7376

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň