• TOPP HAKYNDA

LFP Batery moduly

LFP batareýa modulyna gysgaça giriş

wunsds1

LFP batareýa modullary ajaýyp howpsuzlygy, ýylylyk durnuklylygyny we aýlaw ömrüni hödürleýär.Bu litiý demir fosfat batareýalary EV-lerde, täzelenip bilýän energiýa ulgamlarynda we ygtybarlylygy we uzak ömri talap edýän beýleki programmalarda giňden ulanylýar.Energiýa dykyzlygy birneme pes bolsa-da, LFP batareýalary täsirli güýç dykyzlygy we giň iş temperatura diapazony bilen öwezini dolýar.Dowam edýän gözlegler, energiýa dykyzlygyny has-da ýokarlandyrmagy maksat edinýär.Umuman aýdanyňda, LFP batareýa modullary ygtybarly we çydamly energiýa saklamak üçin ygtybarly saýlawdyr.

CBA54173200--1P seriýasy

Standart 1P8S / 1P12S modullary pes tizlikli ulaglar, forkliftler, ýörite ulaglar we ş.m. üçin batareýa ulgamlaryna aňsat birleşdirilip bilner we giňden ulanylýar;şol bir wagtyň özünde ätiýaçlyk şaýlarynyň standartlaşdyrylmagy dürli setir sanlarynyň islendik kombinasiýasyna-da laýyk bolup biler;müşderi üçin ulanylyş ssenarilerine laýyk gelmek;GEREK bolup bilýän iň uly ululyk 1P16S.

abouint (1)
abouint (2)

Önümiň parametri

Taslama

Tehniki parametrler

Modul

Topar modeli

1P8S modul topary

1P12S modul topary

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

25.6

38.4

Bahalandyrylan kuwwat

206

206

Modulyň güýji

5273.6

7910.4

Agramyň moduly

34.5 ± 0,5

50 ± 0.8

Modulyň ululygy

482 * 175 * 210

700 * 175 * 210

Naprýa .eniýe diapazony

20-29.2

30-43.8

Maksimum yzygiderli akym akymy

206A

Iň ýokary zarýad togy

200A

Iş temperatura aralygy

0 ~ 55 ℃ Char zarýad bermek

Güýçlendirmek -20 ~ 60 ℃

CBA54173200--2P seriýasy

Standart 2P4S / 2P6S modullary forkliftler, ýörite ulaglar we ş.m. üçin batareýa ulgamlaryna aňsat birleşdirilip bilner we giňden ulanylýar;şol bir wagtyň özünde ätiýaçlyk şaýlarynyň standartlaşdyrylmagy dürli setir sanlarynyň islendik kombinasiýasyna-da laýyk bolup biler;müşderi üçin ulanylyş ssenarilerine laýyk gelmek;iň ýokary PACK 2P8S.

abouint (3)
abouint (4)

Önümiň parametrleri

Taslama

Tehniki parametrler

 

Modul

Topar modeli

2P4S modul topary

2P6S modul topary

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

12.8

19.2

Bahalandyrylan kuwwat

412

412

Modulyň güýji

5273.6

7910.4

Agramyň moduly

34.5 ± 0,5

50 ± 0.8

Modulyň ululygy

482 * 175 * 210

700 * 175 * 210

Naprýa .eniýe diapazony

10-14.6

15-21.9

Maksimum yzygiderli akym akymy

250A

Iň ýokary zarýad togy

200A

Iş temperatura aralygy

0 ~ 55 ℃ Char zarýad bermek

Güýçlendirmek -20 ~ 60 ℃

CBA54173200--3P

Standart 3P3S / 3P4S modullary forkliftler, ýörite ulaglar we ş.m. üçin batareýa ulgamlaryna aňsatlyk bilen birleşdirilip bilner we giňden ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde ätiýaçlyk şaýlarynyň standartlaşdyrylmagy dürli setir sanlarynyň islendik kombinasiýasyna-da laýyk bolup biler;müşderi üçin ulanylyş ssenarilerine laýyk gelmek;iň ýokary PACK 3P5S

abouint (5)
abouint (6)

Önümiň parametrleri

Taslama

Tehniki parametrler

Modul

 

Topar modeli

3P3S modul topary

3P4S modul topary

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

9.6

12.8

Bahalandyrylan kuwwat

618

618

Modulyň güýji

5932.8

7910.4

Agramyň moduly

38.5 ± 0,5

50 ± 0.8

Modulyň ululygy

536 * 175 * 210

700 * 175 * 210

Naprýa .eniýe diapazony

7.5-10.95

10-14.6

Maksimum yzygiderli akym akymy

250A

Iň ýokary zarýad togy

200A

Iş temperatura aralygy

0 ~ 55 ℃ Char zarýad bermek

Güýçlendirmek -20 ~ 60 ℃

Önümçilik liniýasy

dangsun (2)
dangsun (1)
ÖNÜMLER LINE (3)
ÖNÜMLER LINE (4)
asds14

LFP batareýa modullary bilen güýçlendiriň - dowamly we ygtybarly energiýa saklaýyş çözgüdi.

LFP batareýa modullarynda öňküsi ýaly ygtybarly we ygtybarly energiýa saklanyşyny başdan geçiriň.Hemmeler üçin durnukly geljegi üpjün etmek üçin iň täze tehnologiýalaryň güýjüni ulanyň.Uglerod aýak yzyňyzy azaltmak bilen, energiýa zerurlyklaryňyz üçin zerur durnuklylygy we çydamlylygy üpjün etmek üçin çözgüdimize bil baglaň.Güýçlendiriň we üýtgeşmäni ertir has ýaşyl tarapa ýakyň.