• TOPP HAKYNDA

Identaşaýyş jaýy ESS

Öý hojalygynyň energiýa saklanyşy

Öý energiýasyny saklamak ulgamyna gysgaça giriş

Öý energiýasyny saklaýyş ulgamy, öý eýelerine gün panelleri ýaly täzelenýän çeşmelerden emele gelen artykmaç energiýany saklamaga we ýokary energiýa islegi wagtynda ýa-da täzelenýän çeşmeler ýeterlik energiýa öndürmeýän wagtynda ulanmaga mümkinçilik berýän tehnologiki çözgütdir.Bu ulgamlar, adatça, batareýalardan ýa-da öýüň elektrik ulgamyna birikdirilen beýleki energiýa saklaýjy enjamlardan durýar.Öý eýelerini energiýa saklaýyş ulgamyny ornaşdyrmak arkaly, jaý eýeleri tora bolan garaşlylygyny azaldyp, energiýa garaşsyzlygyny ýokarlandyryp we elektrik çykdajylaryny tygşytlap bilerler.

Housin

GeePower energiýa ammary
Ulgam (Pro)

Sadasd

5

Yearsyl kepilligi

10

Yearsyllar durmuşy dizaýn edýär

6000

Döwrüň aýlawy

Parametrler

Haryt Aýratynlyk 5KWH 10 KWt 15 KWt 20 KWt
INVERTER / ÇARGER Bahalandyrylan çykyş güýji 6KW
Çykyş naprýa .eniýesi tolkun formasy Arassa tolkun
Çykyş naprýa .eniýesi 230VAC 50Hz
Jemi zarýad akymy 120A Maks.
LITIUM-ION BATERI .ASY Adaty batareýa moduly 51.2V100Ah * 1 51.2V100Ah * 2 51.2V100Ah * 3 51.2V100Ah * 4
Adaty mümkinçilikler 5120 sag 10.24 KWt 15.36 KWt 20.48 KWt
AC GIRIŞ Nominal giriş naprýa .eniýesi 230 Wac
AC zarýad togy 120A Maks.
GÜN Giriş Nominal PV naprýa .eniýesi 360Vdc
MPPT naprýa .eniýe diapazony 120Vdc ~ 450Vdc
Gün zarýady tok 120A Maks.
AMBIENT Sesi (dB) <40dB
Iş temperaturasy -10 ℃ ~ + 50 ℃
Çyglylyk 0 ~ 95%
Deňiz derejesi (m) 001500

Funksiýa

Housin

Öçürmek

asdasdasd (2)

6KW

asdasdasd (1)

Arassa tolkun

asdasdasd (5)

LiFePO4 batareýasy

asdasdasd (3)

Gün zarýady

asdasdasd (4)

AC zarýad

GeePower energiýa saklaýyş ulgamy (diwara gurlan)

Gorag:

Artykmaç zarýad, artykmaç zarýad, tokdan, gysga zynjyrdan, temperaturadan ýokary.

Artykmaç zarýad, artykmaç zarýad, tokdan, gysga zynjyrdan, temperaturadan ýokary.

Lityum-ion batareýa toplumy

Aýratynlyk 5KWH 10 KWt
Batareýanyň görnüşi LiFePO4
Naprýa rangeeniýe diapazony 44.8 ~ 58.4V
Energetika 5.12kWt 10.24kWt
Iň köp işleýän tok 150A
Iň ýokary zarýad togy 50A
Agram 56 kg 109kg
Gurnama Diwara gurlan
Kepillik 5 ýyl
Durmuş dizaýny 10 ýyl
IP goragy IP 20

Off Grid MPPT Inverter

Haryt Düşündiriş Parametr
Kuwwat Bahalandyrylan çykyş güýji 6000VA 8000VA
Giriş Naprýa rangeeniýe diapazony 170 ~ 280VAC;90 ~ 280VAC
Quygylyk aralygy 50 / 60Hz
SOLAR zarýad beriji / AC güýçlendiriji Öwrüji görnüşi MTTP
Işleýän naprýa .eniýe 120 ~ 450VDC
Gün zarýadynyň iň ýokary akymy 120A
Iň ýokary zarýad tok 100A
Maks PV Array güýji 6000W 4000W * 2
OUTPUT Netijelilik (Peak) 90 ~ 93%
Geçiriş wagty 15 ~ 20ms
Tolkun formasy Arassa tolkun  
Güýç güýji 12000VA 16000VA
BAŞGALAR Ölçegleri 115 * 300 * 400mm  
Arassa agram 10kg 18,4 kg
Interfeýs USB / RS232 / RS485 (BMS) / Wierli WiFi / Gury aragatnaşyk
Çyglylyk 5% -den 95% -e çenli
Işleýiş temperaturasy -10 ° C-den 50 ° C.

Mikro inwertor

mianiqnag
asd (1)

Aýry-aýry MPPT yzarlamak

asd (2)

Uzakdaky WIFI Monitor

asd (3)

Rokary ygtybarlylyk

asd (4)

IP67

asd (5)

Parallel iş

asd (6)

Aňsat işlemek

ITEM Aýratynlyk 600M1 800M1 1000M1
Giriş (DC) Modulyň güýji 210 ~ 455W

(2 sany)

210 ~ 550W

(2 sany)

210 ~ 600W

(2 sany)

MPPT naprýa .eniýe diapazony 25 ~ 55V
Iň köp giriş tok (A) 2 x 13A
OUTPUT (DC) Bahalandyrylan çykyş güýji 600W 800W 1000W
Bahalandyrylan çykyş tok 2.7A 3.6A 4.5A
Nominal çykyş naprýa .eniýe diapazony 180 ~ 275V
Quygylyk aralygy 48 ~ 52Hz ýa-da 58 ~ 62Hz
Kuwwat faktory > 0.99
Mehaniki

Maglumatlar

Temperatura diapazony -40 ~ 65 ℃
IP derejesi IP67
Sowatmak Sowuklama Tebigy konweksiýa - Janköýer ýok

Ene topragymyzy gora

Has ekologiýa taýdan arassa

GeePower Lityum-ion batareýalarynda zäherli gurşun, kislota ýa-da agyr metallar ýok we zarýad berlende partlaýjy gazlary goýbermeýär.CO2 zyňyndylaryny azaltmaga netijeli kömek edip biler.

Öý energiýa çözgütleri

GeePower Ynam edip boljak at.

GeePower dürli pudaklara hyzmat edip, durnukly energiýa saklaýyş ulgamlaryny hödürleýär.

Önümlerimiz müşderileriň kanagatlanmagyny, netijeliligini we daşky gurşawy goramagy ileri tutýar.

Performanceokary öndürijilikli we tygşytly çözgütleri hödürleýän ýokary hünärli toparymyz bar.

Gözleg we gözleg we innowasiýa tehnologiýalaryna bolan ünsümiz, ygtybarly, durnukly energiýa saklaýyş çözgütleri bilen üpjün etmäge kömek edýär.

gynandyryjy16

Her bir jaýy ygtybarly energiýa ammary bilen güýçlendirmek

Ösen öý energiýa saklaýyş ulgamymyzy tanatmak - üznüksiz elektrik üpjünçiligi üçin iň soňky çözgüt.Öňdebaryjy tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylan bu ulgam, günüň dowamynda öndürilen artykmaç energiýany saklamaga we iň zerur wagty ulanmaga mümkinçilik berýär.Öçürilen energiýa tölegleri bilen hoşlaşyň! Öý energiýa saklaýyş ulgamymyz netijeliligi, ygtybarlylygy we amatlylygy göz öňünde tutup döredildi.Sleumşak we ykjam dizaýny bilen, iň az ýer talap edip, islendik öýe bökdençsiz birleşýär.Ulanyjy üçin amatly interfeýs, tygşytlylygyňy köpeldip, galyndylary azaltmagy üpjün edip, energiýa sarp edişiňize aňsatlyk bilen gözegçilik etmäge we gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Täzelenip bilýän energiýa çeşmeleriniň güýjüni ulanmak we innowasiýa saklaýyş tehnologiýamyz bilen birleşdirmek bilen, diňe uglerod aýak yzyňyzy azaltman, eýsem energiýa garaşsyz bolýar.Indi diňe tora bil baglamazlyk - ulgamymyz energiýa zerurlyklaryňyza gözegçilik etmäge we arassa, durnukly güýje bil baglamaga mümkinçilik berýär.Greenaşyl geljege tarap herekete goşulyň we öý energiýa saklaýyş ulgamymyzyň getirýän erkinligini we rahatlygyny başdan geçiriň.Özüňizi güýçlendiriň we daşky gurşawa oňyn täsir ediň - şu gün we geljek nesiller üçin.