• TOPP HAKYNDA

Täze CALB L300N137B 137ah Çuňňur sikl 3.7V Prizmatik Li-ion öýjük litiý NCM batareýasy

Gysga düşündiriş:

Täze CALB L300N137B, çuňňur aýlaw programmalary üçin döredilen ýokary hilli Li-ion batareýasy.Kuwwatlylygy 137Ah, iş naprýa .eniýesi 3,7V.“A” derejesi, batareýanyň ygtybarly öndürijiligini we uzak aýlawly ömrüni üpjün edýän berk hil standartlaryna laýyk gelýändigini aňladýar.Bu litiý-ion batareýasy prizmatik dizaýna eýedir we ajaýyp energiýa dykyzlygyna eýe, bu ykjam ululykda köp energiýa saklap bilýär.Bu batareýada ulanylýan NMC (nikel-marganes-kobalt) himiýasy energiýa dykyzlygy, kuwwat çykarylyşy we uzak möhletli durnuklylyk arasynda gowy deňagramlylygy üpjün edýär.


 • Consokary yzygiderlilik
  Consokary yzygiderlilik
 • Belli marka
  Belli marka
 • Inçe ölçeg
  Inçe ölçeg
 • Energyokary energiýa
  Energyokary energiýa

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Prizmatik NCM öýjügi

Çuň aýlaw ukyby bilen, täze CALB L300N137B, elektrik ulaglary, täzelenip bilýän energiýa saklaýyş ulgamlary we elektrik energiýasy çözgütleri ýaly gaýtalanýan çuň akymlary talap edýän programmalar üçin amatlydyr.Mundan başga-da, bu litiý-ion batareýasy howpsuzlygy göz öňünde tutup döredildi.Artykmaç zarýad bermegiň, zarýad bermegiň we gysga utgaşmalaryň öňüni almak, ygtybarly we ygtybarly işlemegi üpjün etmek üçin birnäçe howpsuzlyk mehanizmlerini ulanýar.Elektrik ulaglary üçin ygtybarly güýç çeşmesini ýa-da torlaýyn programmalar üçin ygtybarly energiýa saklaýyş çözgüdini gözleýän bolsaňyz, täze CALB L300N137B A derejeli çuň aýlawly litiý-ion batareýasy güýç islegleriňizi kanagatlandyryp biler.

NCM batareýa öýjükleri çuňňur aýlawly programmalar üçin döredilen ýokary hilli litiý-ion öýjükleridir.Kuwwatlylygy 137Ah we 3.7V-de işleýän bu A derejeli öýjükler ajaýyp energiýa dykyzlygyny we uzak aýlawly ömrüni hödürleýär.NCM himiýasy energiýa dykyzlygy bilen güýç çykaryşynyň arasynda deňagramlylygy üpjün edýär.Bu öýjükler elektrik ulaglary, täzelenip bilýän energiýa saklaýyş we elektrik energiýasy çözgütleri üçin ajaýyp.Howpsuzlyk mehanizmlerini öz içine alýan bu öýjükler artykmaç zarýad bermekden, aşa köp zarýad bermekden we gysga utgaşmalardan goraýar.Kuwwat programmalaryňyzda ygtybarly we ygtybarly işlemek üçin CALB prizmatik NCM batareýa öýjüklerine ynanyň.

ionu (6)

Doly durmuş siklini dolandyrmak

Batareýanyň ömri Sikl dolandyryşy
Performanceokary öndürijilik

ionu (1)

Ölçegli standart

Dürli tanyş
ölçegli ülňüler

ionu (4)

Daşky gurşaw taýdan arassa

Daşky gurşaw
ulgam şahadatnamasy

ionu (5)

Durnuklyk

Pes temperaturada ajaýyp öndürijilik
Daşky gurşawa uýgunlaşma

ionu (3)

Uzak ömür

uzak aýlaw ömri
2000 gezek

ionu (2)

Ultra Howpsuz

Partlama garşy, gysga utgaşma dizaýny
ýokary howpsuzlyk öndürijiligi

Ölçeg diagrammasy

daýzalar (1)
Ol agyr iş şertlerine garşy durmak üçin döredildi we aşa yssy howalarda we kyn şertlerde-de ygtybarly bolup galýar.CALB L221N113A NMC batareýasy ýokary (

Önümiň parametrleri

Marka

CALB

Model belgisi

L300N137B

Görnüşi

NCM

Nominal mümkinçilikler 137Ah @ 1C

Adaty naprýa .eniýe

3.7V

AC Içerki garşylyk

≤0.5mΩ

Adaty zarýad we zarýad

Zarýad / zarýad akymy

0.5C / 0.5C

Adaty zarýad we zarýad

Zarýad / zarýad kesiş naprýa .eniýesi

4.35V / 2.75V
Köpçülikleýin energiýa dykyzlygy 245.8 Wh / kg
Sesiň energiýa dykyzlygy 591.0 Wh / L.
Otag otagynyň temperaturasynda ukyplylygy saklamak Potensialy saklamak≥94%
Iň ýokary impuls akdyryjy tok (Gysga impuls)

500A

Maslahat berilýän SOC penjiresi

5% -97%

Iş temperaturasyna zarýad bermek

-20 ℃ ~ 55 ℃

Iş temperaturasyny boşatmak

-30 ℃ ~ 55 ℃

Ölçegi (W * T * H)

111.0 * 300.14 * 27,74 MM

Agram

2130 ± 20g
Gabyk materialy Alýumin garyndysy

Sikl durmuşy

0002000 gezek

Elektrik öndürijilik diagrammasy

1. Termiki-elektrokimiki jübüt model

mm1

2. Jemi J / R we Stack modeli

ahuning (3)
ahuning (2)

3. Zarýad bermek we çykarmak egrisi: simulýasiýa we hakyky ölçeg takyklygyny deňeşdirmek

ahuning (5)
ahuning (4)

Bukjanyň diagrammasy

Paket-diagramma-11
Bukja-diagramma-31
Bukja-diagramma-21

Meşhur marka öndürijisi

Önümçilik liniýasy

dangsun (2)
dangsun (1)
ÖNÜMLER LINE (3)
ÖNÜMLER LINE (4)

Önüm şahadatnamasy

4-nji surat

CALB NCM batareýa öýjükleri bilen transporty öwüriň - ýolagçy awtoulag pudagy üçin durnukly we ýagty geljegi üpjün edýär.

asdas

CALB NCM batareýa öýjükleri, ýolagçy awtoulag pudagyny durnukly we ýagty geljege itergi berip, transporty özgertmek üçin niýetlenendir.Ösen tehnologiýalary bilen bu batareýa öýjükleri görlüp-eşidilmedik energiýa netijeliligini, has uzak aralygyny we has çalt zarýad beriş wagtyny hödürleýär, elektrik ulaglaryny sarp edijiler üçin amatly we özüne çekiji görnüşe öwürýär.Bu innowasion batareýalary ulanmak bilen, ýolagçy awtoulag pudagy uglerod aýak yzyny ep-esli azaldyp, has arassa gurşawa goşant goşup biler.Elektrik ulaglaryna bolan islegiň artmagy bilen, CALB NCM batareýa öýjükleri pudagyň öndürijiligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin zerurlyklaryny kanagatlandyrýan çözgüt hödürleýär.Bu batareýa öýjükleriniň ygtybarlylygy we berkligi sürüjileriň aladasyz we täsirli syýahat edip biljekdigini üpjün edýär.Mundan başga-da, bu öýjükleriň ulanylmagy täzelenýän energiýa çeşmeleriniň ösmegine kömek edýär, sebäbi arassa we täsirli batareýalar bilen işleýän elektrik ulaglary durnukly energiýa maksatlaryna laýyk gelýär.CALB NCM batareýa öýjüklerini gujaklamak bilen, ýolagçy awtoulag pudagy diňe bir ekologiýa taýdan arassa däl, awtoulag öndürijileri we sarp edijiler üçin hem ykdysady taýdan peýdaly täze transport döwrüne gadam basýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň