• TOPP HAKYNDA

LF304 Täze geliş EVE 3.2v 304ah Prizmatik ömri4 batareýa öýjügi

Gysga düşündiriş:

LF304 Täze Geliş EVE 3.2V 304AH Prizmatik LiFePO4 batareýa öýjügi, ýokary öndürijilikli we uzak möhletli güýç çözgüdi bilen tanyşdyrmak.Uly 304AH kuwwaty bilen bu batareýa öýjügi, köp sanly programma üçin ygtybarly energiýa saklaýjyny üpjün edýär.Prizmatik dizaýn çeýeligi we dürli ulgamlara aňsat integrasiýany hödürleýär.3.2V naprýa .eniýe derejesini görkezip, yzygiderli we netijeli güýç çykaryşyny üpjün edýär.Batareýa tehnologiýasynyň ygtybarly ady bolan EVE tarapyndan öndürilen bu LiFePO4 öýjügi, ajaýyp öndürijiligi dowam etdirmek we gurmak üçin guruldy.Energiýa saklaýyş çözgüdiňizi LF304 Täze Geliş EVE 3.2V 304AH Prismatik LiFePO4 batareýa öýjügi bilen täzeläň we zerurlyklaryňyz üçin ygtybarly we täsirli güýji başdan geçiriň.


 • Consokary yzygiderlilik
  Consokary yzygiderlilik
 • Çeşme öndürijisi
  Çeşme öndürijisi
 • Producokary öndürijilik
  Producokary öndürijilik
 • Giň temperatura
  Giň temperatura

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Prizmatik LFP öýjügi

EVE-iň prizmatik litiý demir fosfat batareýasy, bazardaky bäsdeşlerinden öňe geçip, ajaýyp energiýa saklaýyş kuwwaty we howpsuzlyk aýratynlyklary bilen täze görkezijileri kesgitleýär.Energyokary energiýa dykyzlygy, uzak dowamly sikl ömri we çalt zarýad beriş mümkinçilikleriniň täsirli utgaşmasy bilen bu batareýa, elektrik ulaglary, gün energiýasy saklaýyş ulgamlary we üznüksiz elektrik üpjünçiligi bölümleri ýaly köp sanly programma üçin amatly saýlawdyr.Prizmatik dizaýny diňe bir giňişlikden peýdalanmagy däl-de, eýsem kyn şertlerde-de yzygiderli we ygtybarly işlemegi üpjün edip, ýylylygyň netijeli ýaýramagyna mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, litiý demir fosfat himiýasynyň ulanylmagy termiki gaçmak ýa-da ýanmak howpuny ep-esli azaldar, başga bir howpsuzlyk gatlagyny goşar we ulanyjylara deňsiz-taýsyz rahatlyk hödürleýär.EVE-iň prizmatik litiý demir fosfat batareýasyny saýlamak bilen, ajaýyp energiýa saklaýyş öndürijiligini, uzak dowamlylygy we iň ýokary howpsuzlygy üpjün edýän deňi-taýy bolmadyk çözgüde girip bilersiňiz.

Awtomatlaşdyrylan-1

Awtomatlaşdyrylan

Awtomatlaşdyrylan önümçilik / Önümiň yzygiderliligi

Ultra-Howpsuz-1

Ultra-Howpsuz

Partlama garşy / Syzma ýok

Durnuk1

Durnuk

Pes IR / CRokary CR / Açyş

Custöriteleşdirilen-ýasalan1

Custöriteleşdirilen

Müşderiniň islegi

Super-Long2

Super Long

Ultra uzyn ömür

Daşky gurşaw taýdan arassa1

Ekologiýa taýdan arassa

Daşky gurşaw ulgamynyň şahadatnamasy

Ölçeg diagrammasy

asdasd1

Önümiň parametrleri

Model belgisi

LF304

Görnüşi

LFP

Adaty mümkinçilikler

304Ah

Adaty naprýa .eniýe

3.2V

AC impedans garşylygy

≤0.5mΩ

Adaty zarýad we zarýad zarýady / Akym akymy

0.5C / 1C

Adaty zarýad we zarýad zarýady / Açyş kesiş naprýa .eniýesi

3.65V / 2.5V

Üznüksiz zarýad / akym akymy

1C-1C

Maslahat berilýän SOC penjiresi

10% -90%

Iş temperaturasyna zarýad bermek

0 ℃ ~ 65 ℃

Iş temperaturasyny boşatmak

-35 ℃ ~ 65 ℃

Ölçegi (W * H * T)

173,7 * 207.2 * 71,7mm

Agram

5480 ± 164g

Sikl durmuşy

4000 gezek (25℃@0.5C/0.5C)

Elektrik öndürijilik diagrammasy

usnd (2)
usnd (1)
usnd (3)

Bukjanyň diagrammasy

Paket-diagramma-11
Bukja-diagramma-31
Bukja-diagramma-21

Meşhur marka öndürijisi

Önümiň artykmaçlyklary

sdfa
agvu (2)
agvu (3)
agvu (4)
asdasd (1)
asdasd (2)
asdasd (3)

Önümçilik liniýasy

dangsun (2)
dangsun (1)
ÖNÜMLER LINE (3)
ÖNÜMLER LINE (4)

Önüm şahadatnamasy

asdsd 19

Giňişleýin programma

asd6

EVE litiý batareýa öýjükleriniň potensialyny açyň - enjamlaryňyzy netijelilik we takyklyk bilen güýçlendiriň

EVE LF50K 3.2v A synp 50ah litiý LiFePO4 EV prizmatik LFP batareýa öýjükleri 1

Öýjüklerimiz köp sanly programma üçin ajaýyp öndürijiligi, ygtybarlylygy we uýgunlaşmagy hödürleýär. Täsirli energiýa dykyzlygy, çalt zarýad beriş ukyby we uzak ömri bilen öýjüklerimiz elektrik ulaglary, göçme elektronika we täzelenip bilýän energiýa ulgamlary üçin yzygiderli we ygtybarly güýç berýär. Eko-aňy ileri tutýarys, netijelilige zyýan bermezden has durnukly energiýa saklaýyş saýlawyny hödürleýäris. Bu pudakda öňdebaryjy hökmünde, garaşylýanlardan has ýokary önümleri hödürlemek üçin elmydama täzelik edýäris.Gözleg we ösüşe bolan yhlasymyz, hemişe üýtgeýän talaplar üçin premium çözgütleri hödürläp, energiýa saklaýyş pudagynda öňdäki hatarda durmagymyzy üpjün edýär. EVE litiý batareýa öýjükleri bilen energiýa saklamak tejribäňizi artdyryň.Bu gün geljegiňizi güýçlendirmek üçin bize bil baglaň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň