• TOPP HAKYNDA

LF160 3.2V EVE 160ah LiFePO4 Ownuk kwadrat LFP litiý batareýa öýjügi

Gysga düşündiriş:

LF160 3.2V EVE 160ah LiFePO4 Kiçijik kwadrat LFP Lityum batareýa öýjügi, dürli programmalar üçin döredilen ygtybarly we ýokary kuwwatly litiý-ion batareýasydyr.3.2V naprýa .eniýe reýtingi we kuwwaty 160ah bolan, yzygiderli we täsirli energiýa çykaryşyny üpjün edýär.Bu kiçi kwadrat LFP litiý batareýa öýjügi, ýokary hilli energiýa saklaýyş çözgütleri bilen tanalýan ynamdar marka EVE tarapyndan öndürilýär.Ajaýyp çydamlylygy we uzak aýlawly ömri hödürleýär, ony elektrik ulaglary, täzelenip bilýän energiýa ulgamlary we beýleki talap ediji goşundylar üçin amatly edýär.Ykjam ululygy we ýokary kuwwaty bilen LF160 EVE 3.2V LiFePO4 öýjügi ygtybarly we täsirli litiý-ion batareýasynyň çözgüdini gözleýänler üçin ajaýyp saýlawdyr.


 • Highokary yzygiderlilik
  Highokary yzygiderlilik
 • Çeşme öndürijisi
  Çeşme öndürijisi
 • Producokary öndürijilik
  Producokary öndürijilik
 • Giň temperatura
  Giň temperatura

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Prizmatik LFP öýjügi

EVE-iň döwrebap prizmatik batareýasy, bäsdeşlerinden bir ädim öňde durmak bilen, energiýa saklamak mümkinçiliklerinde we howpsuzlyk aýratynlyklarynda täze standart döredýär.Bu ajaýyp batareýa, elektrik ulaglary, gün energiýasyny saklaýyş ulgamlary we ätiýaçlyk güýji çözgütleri ýaly köp sanly programma üçin köpugurly saýlawdyr.Täsirli energiýa dykyzlygy, uzaldylan ömri we çalt zarýad beriş mümkinçilikleri bilen deňeşdirmek kyn bolan ajaýyp öndürijiligi üpjün edýär.Prizmatik dizaýn giňişligi ulanmagy optimallaşdyrýar we kyn şertlerde-de ygtybarly işlemegi üpjün edip, ýylylygy netijeli ýaýradýar.Lityum demir fosfat tehnologiýasyny goşmak bilen, ýylylyk hadysalary ýa-da ot alma howpy ep-esli azalýar, deňi-taýy bolmadyk howpsuzlygy we rahatlygy üpjün edýär.Ajaýyp energiýa saklaýyş öndürijiligini, uzak dowamlylygy we deňsiz-taýsyz ygtybarlylygyny başdan geçirmek üçin EVE-iň prizmatik batareýasyny saýlaň.

Awtomatlaşdyrylan-1

Awtomatlaşdyrylan

Awtomatlaşdyrylan önümçilik / Önümiň yzygiderliligi

Ultra-Howpsuz-1

Ultra-Howpsuz

Partlama garşy / Syzma ýok

Durnuk1

Durnuk

Pes IR / CRokary CR / Açyş

Custöriteleşdirilen-ýasalan1

Custöriteleşdirilen

Müşderiniň islegi

Super-Long2

Super Long

Ultra uzyn ömür

Daşky gurşaw taýdan arassa1

Ekologiýa taýdan arassa

Daşky gurşaw ulgamynyň şahadatnamasy

Ölçeg diagrammasy

asd1

Önümiň parametrleri

Model belgisi

LF160

Görnüşi

LFP

Adaty mümkinçilikler

160Ah

Adaty naprýa .eniýe

3.2V

AC impedans garşylygy

≤1.2mΩ

Adaty zarýad we zarýad zarýady / Akym akymy

0.5C / 0.5C

Adaty zarýad we zarýad zarýady / Açyş kesiş naprýa .eniýesi

3.65V / 2.5V

Maslahat berilýän SOC penjiresi

10% -90%

Iş temperaturasyna zarýad bermek

0 ℃ ~ 55 ℃

Iş temperaturasyny boşatmak

-20 ℃ ~ 55 ℃

Ölçegi (W * H * T)

153.5 * 173.9 * 53,83mm

Agram

3000 ± 100g

Sikl durmuşy

4000 gezek (25 ℃ @ 1C / 1C)

Elektrik öndürijilik diagrammasy

usnd (2)
usnd (1)
usnd (3)

Bukjanyň diagrammasy

Paket-diagramma-11
Bukja-diagramma-31
Bukja-diagramma-21

Meşhur marka öndürijisi

Önümiň artykmaçlyklary

aisbd
agvu (2)
agvu (3)
agvu (4)

Önümçilik liniýasy

dangsun (2)
dangsun (1)
ÖNÜMLER LINE (3)
ÖNÜMLER LINE (4)

Önüm şahadatnamasy

asdsd 19

Giňişleýin programma

asdasd

Göçme energiýanyň kuwwaty bolan EVE litiý batareýa öýjükleri bilen tapawudy başdan geçiriň

EVE LF50K 3.2v A synp 50ah litiý LiFePO4 EV prizmatik LFP batareýa öýjükleri 1

Sözümiň ahyrynda, EVE litiý batareýa öýjükleri deňsiz-taýsyz öndürijiligi, ygtybarlylygy we köpugurlylygy hödürleýär, bu bolsa köp sanly programma üçin iň oňat güýç çözgüdi bolýar.Elektrik ulaglaryny, göçme elektronikany ýa-da täzelenip bilýän energiýa ulgamlaryny işledýärsiňizmi, EVE litiý batareýa öýjükleri uzak möhletli energiýa saklamagy üpjün edýär, bu hem tygşytly we ekologiýa taýdan arassa.Eokary energiýa dykyzlygy, çalt zarýad beriş mümkinçilikleri we ömri uzaldylan EVE litiý batareýa öýjükleri hiç wagt güýç ýa-da çydamlylyk bilen eglişik etmeli däldigiňizi üpjün edýär.Öňdebaryjy tehnologiýa we ajaýyp hil bilen üpjün etmek üçin EVE-e bil baglaň.EVE litiý batareýa öýjüklerini saýlaň we şu gün energiýa saklamagyň geljegini başdan geçiriň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň