• TOPP HAKYNDA

EVE LF50K 3.2v A synp 50ah litiý LiFePO4 EV prizmatik LFP batareýa öýjükleri

Gysga düşündiriş:

EVE LF50K 3.2v A derejeli 50ah Lityum LiFePO4 EV Prizmatik LFP batareýa öýjükleri, dürli programmalar üçin ajaýyp öndürijiligi we ygtybarly güýji üpjün edýän ýokary derejede ösen energiýa saklaýyş çözgüdi.Ykjam dizaýny we nominal naprýa 3.eniýesi 3.2V bolan bu öýjükler kiçi aýak yzynda netijeli energiýa saklamagy üpjün edýär.Prizmatik dizaýn, bu batareýalary fiziki giňişlik çäkli bolan programmalar üçin amatly edýär.


 • Highokary yzygiderlilik
  Highokary yzygiderlilik
 • Çeşme öndürijisi
  Çeşme öndürijisi
 • Producokary öndürijilik
  Producokary öndürijilik
 • Giň temperatura
  Giň temperatura

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Prizmatik LFP öýjügi

EVE prizmatik litiý demir fosfat batareýalarynyň has uzyn sikl ömri bar, ýagny öndürijilik peselmezden ozal has köp zarýadlara çydap we siklleri çykaryp bilýär.Çalt zarýad beriş funksiýasy çalt zarýad bermäge mümkinçilik berýär, wagt duýgur programmalar üçin iş wagty azaldýar.Gysgaça aýtsak, EVE prizmatik litiý demir fosfat batareýalary ykjam dizaýnda ýokary kuwwatlylygy, howpsuzlyk aýratynlyklaryny we çalt zarýad beriş mümkinçiliklerini hödürleýär.Bu batareýalar ygtybarly öndürijiligi we netijeli kuwwatlylygy üpjün edýär, bu bolsa öndürijilik we giňişlik esasy pikirlenýän programmalar toplumy üçin ideal bolýar.

Awtomatlaşdyrylan-1

Awtomatlaşdyrylan

Awtomatlaşdyrylan önümçilik / Önümiň yzygiderliligi

Ultra-Howpsuz-1

Ultra-Howpsuz

Partlama garşy / Syzma ýok

Durnuk1

Durnuk

Pes IR / CRokary CR / Açyş

Custöriteleşdirilen-ýasalan1

Custöriteleşdirilen

Müşderiniň islegi

Super-Long2

Super Long

Ultra uzyn ömür

Daşky gurşaw taýdan arassa1

Ekologiýa taýdan arassa

Daşky gurşaw ulgamynyň şahadatnamasy

Önüm sergisi

Ölçeg diagrammasy

HAKYNDA

Önümiň parametrleri

Model belgisi

LF50K

Görnüşi

LFP

Adaty mümkinçilikler

50Ah

Adaty naprýa .eniýe

3.2V

AC impedans garşylygy

≤0.7mΩ

Adaty zarýad we zarýad zarýady / Akym akymy

0.5C / 0.5C

Adaty zarýad we zarýad zarýady / Açyş kesiş naprýa .eniýesi

3.65V / 2.5V

Üznüksiz zarýad / akym akymy

3C-3C

Impuls zarýady / Akym akymy (30s)

5C-5C

Maslahat berilýän SOC penjiresi

10% -90%

Iş temperaturasyna zarýad bermek

0 ℃ ~ 55 ℃

Iş temperaturasyny boşatmak

-20 ℃ ~ 55 ℃

Ölçegi (L * W * H)

135.3 * 29,7 * 185,3mm

Agram

1395g

Kepillik

3 aý 1 ýyl

Sikl durmuşy

7000 gezek (25 ℃ @ 1C / 1C)

Elektrik öndürijilik diagrammasy

Elektrik öndürijilik diagrammasy (1)
Elektrik öndürijilik diagrammasy (2)

Bukjanyň diagrammasy

Paket-diagramma-11
Bukja-diagramma-31
Bukja-diagramma-21

Meşhur marka öndürijisi

Önümiň artykmaçlyklary

agvu (1)
agvu (2)
agvu (3)
agvu (4)

Önümçilik liniýasy

dangsun (2)
dangsun (1)
ÖNÜMLER LINE (3)
ÖNÜMLER LINE (4)

Önüm şahadatnamasy

Önüm şahadatnamasy (1)

Giňişleýin programma

Önüm şahadatnamasy (2)

EVE batareýa öýjükleri: Durnukly energiýa bilen dünýäňizi güýçlendiriň!

EVE LF50K 3.2v A synp 50ah litiý LiFePO4 EV prizmatik LFP batareýa öýjükleri 1

Sözümiň ahyrynda, ýokary öndürijiligi, berkligi we ygtybarlylygy sebäpli dürli enjamlary we enjamlary işledeniňizde, EVE batareýalary ygtybarly saýlawdyr.Şahsy elektronika, awtoulag, senagat ýa-da beýleki programmalar üçin batareýalar gerekmi, EVE aýratyn güýç talaplaryňyza laýyk gelýän dürli görnüşleri hödürleýär.Öňdebaryjy tehnologiýa we berk hil gözegçiligi çäreleri bilen, EVE batareýalary enjamlaryňyzyň üznüksiz işlemegini we ýokary öndürijiligini üpjün edip, yzygiderli we durnukly energiýa çykaryşyny üpjün edýär.EVE batareýalaryna uzak möhletli, ýokary netijelilik güýji çözgüdi bilen üpjün ediň, olary gündelik ulanmak we amaly programmalar üçin ideal edýär.Smartfonlardan elektrik ulaglaryna çenli, EVE batareýalary ýokary senagat standartlaryna laýyk gelýän ýokary kuwwatly, ygtybarly güýji üpjün etmek üçin niýetlenendir.EVE batareýalaryna maýa goýuň we ygtybarly güýç çözgüdini saýlamak bilen gelýän amatlylygy, rahatlygy we öndürijiligi başdan geçiriň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň