• TOPP HAKYNDA

2023 Täze lf280k EVE kepillendirilen 3.2v prizmatik A derejeli 280ah batareýa ömri 4 öýjük 6000 aýlaw 280k

Gysga düşündiriş:

2023 täze LF280K EVE kepillendirilen 3.2V prizmatik A derejeli 280AH batareýa ýokary öndürijilikli we ygtybarly LiFePO4 öýjügidir.Uly göwrümli 280AH, dürli programmalar üçin uzak wagtlap güýç berýär.A derejeli şahadatnama ajaýyp hil we çydamlylygy üpjün edýär.Bu batareýa 6000 sikl üçin niýetlenendir, netijelilige zyýan bermezden giňden ulanmaga mümkinçilik berýär.3.2V naprýa .eniýe reýtingi yzygiderli we täsirli energiýa çykaryşyny üpjün edýär.Prizmatik dizaýn köp ulgamlylygy we dürli ulgamlara aňsat integrasiýany hödürleýär.Senagat, täjirçilik ýa-da ýaşaýyş jaýy üçin bolsun, LF280K EVE kepillendirilen batareýa ýokary öndürijilik, uzak ömür we ygtybarlylygy üpjün edýän iň ýokary derejeli saýlawdyr.Bu güýçli we täsirli LiFePO4 öýjügi bilen energiýa saklaýyş çözgüdiňizi täzeläň.


 • Consokary yzygiderlilik
  Consokary yzygiderlilik
 • Çeşme öndürijisi
  Çeşme öndürijisi
 • Producokary öndürijilik
  Producokary öndürijilik
 • Giň temperatura
  Giň temperatura

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Prizmatik LFP öýjügi

EVE-iň prizmatik litiý demir fosfat batareýasy, energiýa saklaýyş kuwwaty we howpsuzlyk mümkinçilikleri taýdan bäsdeşlerden öňe geçýän täsirli çözgütdir.Energyokary energiýa dykyzlygynyň, uzak ömrüň dowamlylygynyň we çalt zarýad beriş mümkinçilikleriniň ajaýyp utgaşmasy bilen buýsanýan bu batareýa, elektrik ulaglary, gün energiýasy saklaýyş ulgamlary we üznüksiz elektrik üpjünçiligi bölümleri ýaly köp sanly programma üçin amatlydyr.Prizmatik dizaýny diňe bir kosmosdan peýdalanmagy ýokarlandyrman, eýsem agyr şertlerde-de yzygiderli we ygtybarly işlemegi üpjün edip, ýylylygyň netijeli ýaýramagyny aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, litiý demir fosfat himiýasynyň ulanylmagy termiki gaçmagyň ýa-da ýanmagyň ähtimallygyny ep-esli azaldar, umumy howpsuzlygy ýokarlandyrar we ulanyjylara deňsiz-taýsyz rahatlyk hödürleýär.EVE-iň prizmatik litiý demir fosfat batareýasyny saýlap, ajaýyp energiýa saklaýyş öndürijiligini, ajaýyp uzak ömri we iň ýokary howpsuzlygy kepillendirýän deňsiz-taýsyz çözgüdi saýlarsyňyz.

Awtomatlaşdyrylan-1

Awtomatlaşdyrylan

Awtomatlaşdyrylan önümçilik / Önümiň yzygiderliligi

Ultra-Howpsuz-1

Ultra-Howpsuz

Partlama garşy / Syzma ýok

Durnuk1

Durnuk

Pes IR / CRokary CR / Açyş

Custöriteleşdirilen-ýasalan1

Custöriteleşdirilen

Müşderiniň islegi

Super-Long2

Super Long

Ultra uzyn ömür

Daşky gurşaw taýdan arassa1

Ekologiýa taýdan arassa

Daşky gurşaw ulgamynyň şahadatnamasy

Önüm sergisi

Ölçeg diagrammasy

asdsa 1

Önümiň parametrleri

Model belgisi

LF280

Görnüşi

LFP

Adaty mümkinçilikler

280Ah

Adaty naprýa .eniýe

3.2V

AC impedans garşylygy

≤0.25mΩ

Adaty zarýad we zarýad zarýady / Akym akymy

0.5C / 0.5C

Adaty zarýad we zarýad zarýady / Açyş kesiş naprýa .eniýesi

3.65V / 2.5V

Üznüksiz zarýad / akym akymy

1C-1C

Impuls zarýady / Akym akymy (30s)

2C-2C

Maslahat berilýän SOC penjiresi

10% -90%

Iş temperaturasyna zarýad bermek

0 ℃ ~ 55 ℃

Iş temperaturasyny boşatmak

-20 ℃ ~ 55 ℃

Ölçegi (W * H * T)

173.7 * 207.5 * 72mm

Agram

5420 ± 300g

Sikl durmuşy

6000 gezek (25℃@0.5C/0.5C)

Elektrik öndürijilik diagrammasy

usnd (2)
usnd (1)
usnd (3)

Bukjanyň diagrammasy

Paket-diagramma-11
Bukja-diagramma-31
Bukja-diagramma-21

Meşhur marka öndürijisi

Önümiň artykmaçlyklary

asdasd
agvu (2)
agvu (3)
agvu (4)
asd 6

Önümçilik liniýasy

dangsun (2)
dangsun (1)
ÖNÜMLER LINE (3)
ÖNÜMLER LINE (4)

Önüm şahadatnamasy

asdsd 19

Giňişleýin programma

asdasd 12
EVE LF50K 3.2v A synp 50ah litiý LiFePO4 EV prizmatik LFP batareýa öýjükleri 1

EVE litiý batareýa öýjükleri: Energiýa saklanyşynda kuwwatlylygy, ýokary energiýa saklaýyş çözgütleri üçin EVE litiý batareýa öýjüklerini saýlaň!

asd 19

Öýjüklerimiz köp sanly programma üçin ajaýyp öndürijiligi, ygtybarlylygy we köpugurlylygy üpjün edýär. Energyokary energiýa dykyzlygy, çalt zarýad beriş ukyby we ömri uzak bolsa, öýjüklerimiz elektrik ulaglary, göçme elektronika we täzelenip bilýän energiýa ulgamlary üçin dowamly we ygtybarly güýç berýär. Daşky gurşaw aňyny ileri tutýarys, netijeliligi pida etmezden has ýaşyl energiýa saklaýyş görnüşini hödürleýäris. Senagat ýolbaşçylary hökmünde size garaşylýandan has ýokary önümleri getirmek üçin elmydama täzelik edýäris.Gözleg we ösüş baradaky ygrarlylygymyz, ösýän zerurlyklar üçin ýokary hilli çözgütler bilen üpjün edip, energiýa saklaýyş pudagyndan öňde durmagymyzy üpjün edýär. Energiýa saklamak tejribäňizi EVE Lityum batareýa öýjükleri bilen ýokarlandyryň.Bu gün geljegiňizi güýçlendirmek üçin bize bil baglaň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň