• TOPP HAKYNDA

Açyk 1000W göçme elektrik bekedi

Gysga düşündiriş:

1000W göçme elektrik üpjünçiligi, ýolda ygtybarly, amatly güýji üpjün edýän ýokary kuwwatly göçme güýç çözgüdi.Ajaýyp 1000W çykyşy bilen, smartfonlardan we planşetlerden kiçi holodilnikler we güýç gurallary ýaly has uly enjamlara ynamly güýç berip biler.USB, AC we DC rozetkalaryny goşmak bilen birnäçe zarýad beriş portlary bilen enjamlaşdyrylan, şol bir wagtyň özünde birnäçe enjamy zarýad alyp biler.Hereket üçin niýetlenen elektrik bekedinde aňsat ulag üçin gurlan tutawaçly ykjam we ýeňil dizaýn bar.Dynç alyş saparlary, açyk howada başdan geçirmeler ýa-da gyssagly ätiýaçlyk güýji üçin ajaýyp bu göçme elektrik bekedi, islendik wagt, islendik ýerde ygtybarly energiýa çeşmesidir.


 • BatareýaGorag
  Batareýa
  Gorag
 • Akylly ýylylykDolandyryş
  Akylly ýylylyk
  Dolandyryş
 • ÖýjükIzolýasiýa
  Öýjük
  Izolýasiýa
 • Taýýar önümSynag
  Taýýar önüm
  Synag

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

1000W göçme elektrik bekedi

Model

1000W

Batareýanyň görnüşi

LiFePO4

Nominal naprýa .eniýe

12.8V

Batareýanyň kuwwaty

1024 sag

Input

AC zarýad bermek

14.6V 10A (Maks 15A)

PV zarýad bermek

12 ~ 30V, <270W

Output

AC çykyşy

Bahalandyrylan güýç

1000W

Iň ýokary güýç

2000W (2 sekunt)

Naprýa .eniýe

110V ýa-da 220V ± 3%

Tolkun formasy

Arassa sin tolkun

Quygylyk

50 / 60Hz

DC çykyşy

Yşyk-diodly yşyk

12V, 3W

USB

5V, 2.4A * 2 sany

C görnüşi

5V, 2.4A * 2 sany

Awtoulag zarýady

12.8V 10A

Oterm

Ölçegleri

Haryt

31 * 23 * 27 sm

Karton guty

40.5 * 32 * 38,7 sm

Agram

Arassa agram

11.15 kg

Jemi agram

11,75 kg (AC güýçlendirijini goşuň)

Adingüklenýän mukdar

450units / 20'GP

Aýratynlyklary

Ykjam, köp wezipeli, ýeňil we götermek aňsat.LiFePO4 batareýasy gurlan, howpsuz we uzak ömri.Içerki akylly BMS, batareýa hemme taraplaýyn goralandyr.

1000W arassa sinus tolkunynyň çykyşy.

Zarýad beriş usuly: AC to DC zarýad beriji we PV zarýad bermek

LCD ekran: Hakyky wagt gözegçiligi

CE, ROHS, MSDS we UN38.3 şahadatnamasy.

Aýratynlyklary 6

Näme üçin batareýalarymyz?

Näme üçin batareýalarymyz1 Näme üçin batareýalarymyz2 Näme üçin batareýalarymyz5asd12

Gurluş diagrammasy

wunP1

Opsiýa üçin dürli AC çykyş rozetkalary

wunsf

Dürli taraplary görmek

asdsad14
20230520172611
20230520193844

Dürli ssenariýalar peýdaly bolýar

#bfbfbf (2)
#bfbfbf (1)
asdasd

1000W göçme elektrik stansiýasy bilen mümkinçilikleriňizi artdyryň - ähli güýç zerurlyklaryňyz üçin ykjam, ygtybarly çözgüt.

Başdan geçirmeleriňizi 1000W göçme elektrik bekedi bilen açyň - islendik açyk işde çäksiz mümkinçilikleri getirýän ygtybarly ýoldaşyňyz.Bu ykjam kuwwat, syýahatyňyzy nirä alyp barýandygyna garamazdan üznüksiz we amatly elektrik çeşmesi bilen üpjün etmek üçin döredildi.Birnäçe rozetka we ýokary kuwwatly litiý-ion batareýasy bilen enjamlaşdyrylan bu, kempir syýahatyňyzy, plýa beach otlaryny, guýruk meýdançalaryny we başgalary güýçlendirýär.Göçme we ýeňil dizaýny bilen, aňsatlyk bilen sumkaňyza ýa-da awtoulag magistralyňyza göterip bilersiňiz, rahatlyk we islendik wagt, islendik ýerde güýç elýeterliligini üpjün edip bilersiňiz.Möhüm enjamlaryňyzda batareýanyň gutarmagy ýa-da ýatdan çykmajak pursatlary ýitirmek baradaky aladalar bilen hoşlaşyň.1000W göçme elektrik stansiýamyz tarapyndan hödürlenýän erkinligi we köp taraplylygy kabul ediň we hyýalyňyz we çäksiz potensialyňyz bilen ýatdan çykmajak tejribeleriň katalizatory bolsun.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

BaglanyşyklyÖNÜMLER