• TOPP HAKYNDA

GT36100 Daşky gurşaw taýdan arassa 36v 100ah LiFePo4 Golf arabasy üçin litiý batareýa paketi

Gysga düşündiriş:

Golf arabalary üçin niýetlenen 36v 100ah LiFePo4 litiý batareýa toplumy.Golf meýdançasynda uzak wagtlap ulanmaga mümkinçilik berýän ygtybarly we uzak möhletli güýç berýär.Batareýa paketiniň ýokary kuwwaty 100ah bolup, awtoulagyň hereketlendirijisi üçin ýeterlik güýç berýär we oýnuň dowamynda iň gowy öndürijiligi üpjün edýär.LiFePo4 litiý tehnologiýasynyň ulanylmagy batareýanyň netijeliligini we ömrüni ýokarlandyrýar we golf höwesjeňleri üçin ajaýyp çydamly saýlama bolýar.


 • 10 ýyldizaýn ömri
  10 ýyl
  dizaýn ömri
 • Bahasytäsirli
  Bahasy
  täsirli
 • 50%has ýeňil
  50%
  has ýeňil
 • MugtBejeriş
  Mugt
  Bejeriş
 • NolHapalanmak
  Nol
  Hapalanmak

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Deňiz flotuňyz üçin iň gowy saýlawlar!

Elektrik golf arabasy üçin ösen litiý Ion tehnologiýa güýji

V36intung (2)

50%
Has köp energiýa tygşytlylygy

V36intung (3)

40%
Has arzan

V36intung (1)

1/2
Has kiçi we ýeňil

V36intung (5)

2.5 gezek
Has öndürijilik

V36intung (6)

3 gezek
Uzak ömür

V36intung (4)

100%
Ygtybarly we ygtybarly

Önümiň parametrleri

Nominal naprýa .eniýe 38.4V
Nominal kuwwaty 100Ah
Iş naprýa .eniýesi 30 ~ 43.8V
Energetika 3.84kWt
Batareýanyň görnüşi LiFePO4
Gorag synpy IP55
Durmuş sikli > 3500 gezek
Öz-özüňi boşatmak (aýda) <3%
Mysal üçin material Polat
Agram 40kg
Ölçegleri (L * W * H) L500 * W340 * H200mm

Näme üçin GeePower golf arabasynyň batareýalaryny saýlamaly?

Batareýa öýjükleri

GeePower® litiý-ion batareýalary bilen tanyşdyrmak - dürli programmalarda deňsiz-taýsyz öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin döredilen.3000 zarýad sikline we 80% çuňluga çenli täsirli ömri bilen buýsanýan batareýalarymyz ajaýyp çydamlylygy we uzak ömri hödürleýär.Çalt zarýad beriş mümkinçilikleri we yzygiderli energiýa çykarylyşy bilen, GeePower® size iň zerur wagty üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.GeePower® litiý-ion batareýalary bilen hünärmenligiň we häzirki zaman tehnologiýasynyň edip biljek tapawudyny başdan geçiriň.

36v 50ah golf arabasy litiý batareýasy
Akylly BMS7

Akylly BMS

GeePower® akylly batareýany dolandyryş ulgamy (BMS), pes tizlikli ulag amaly ssenarilerini üpjün etmek üçin oýlanyşykly işlenip, Lityum-ion batareýa programmalarynyň howpsuzlygyny we öndürijiligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen köp sanly howpsuzlyk aýratynlyklaryny hödürleýär.BMS aýratyn batareýa öýjükleri üçin berk gorag, öýjük naprýa .eniýesine we temperaturasyna yhlas bilen gözegçilik etmek, şeýle hem paket naprýa .eniýesine we toguna takyk gözegçilik etmek ýaly birnäçe möhüm funksiýa eýe.Mundan başga-da, BMS ulanyjylara paket zarýadyna we zarýad beriş proseslerine gözegçilik etmek bilen bir hatarda batareýany optimal dolandyrmak üçin zarýad ýagdaýy (SOC) göterimini takyk hasaplamagy üpjün edýär.

LCD displeý

GeePower batareýa toplumy, innowasion LCD displeýli.Bu öňdebaryjy tehnologiýa, zarýad ýagdaýy, naprýa .eniýe, tok, iş wagty ýaly möhüm maglumatlary gözegçilikde saklamaga we hatda kemçilikleri ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär.Hakyky wagt maglumatlary barmaklaryňyzyň ujunda, habarly kararlar berip, batareýanyňyzyň işleýşini optimizirläp bilersiňiz.LCD displeý, ömrüni uzaldyp, batareýany netijeli dolandyrmaga mümkinçilik berýär.GeePower batareýa toplumy we ösen LCD displeýi bilen güýç çeşmesine gözegçilik we gözegçilik öwrülişigi bilen oýundan öňe geçiň.

LCD displeý
mms

Gabat gelýän zarýad berijiler

Golf arabasynyň batareýalary üçin niýetlenen zarýad berijiler has ýokary batareýa goragy üçin IP67 bahalandyrylýar.Bu reýting, tozana we suwa garşy durmak ukybyny subut edýär, olary dürli şertlerde açyk howada ulanmak üçin amatly edýär.Bu zarýad berijiler, aşa zarýad bermekden, aşa woltdan we gysga utgaşmalardan berk goragy amala aşyrmak arkaly batareýanyň howpsuzlygyny we uzak ömrüni ileri tutýarlar.Golf arabasynyň eýeleri üçin ýörite golf arabasynyň batareýalary üçin döredilen utgaşykly zarýad berijiniň bolmagy gaty möhümdir.Batareýanyň elmydama dogry derejede zarýad berilmegini üpjün edýär, ygtybarly güýç berýär we golf meýdançasynda has uzak, has gyzykly çykyşlara mümkinçilik berýär.

Giň gabat gelýän markalar

20210323212817a528d0
230830144646
bintelli
Club_Car_logo.svg
EZ-GO
Garia_logo
golfewolýusiýa
iconlogoxl
logo
polaris
Polaris_GEM_logos_Emblem_696x709
ýyldyz
Teýlor_Dunn_logo2017-300x114
yamaha
daýzalar (1)

Önümlerimiz:

Iň abraýly litiý batareýalarymyz bilen golf arabanyňyzyň güýç çeşmesini güýçlendiriň.Güýçlendirilen güýç öndürijiliginden, batareýanyň ömrüni uzaldyp, ýeňip bolmajak golf tejribesi üçin güýçlendirilen netijelilikden lezzet alyň.

netijeliligi.13

36V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

Çalt zarýad bermek
5 ýyl kepillik
pursat tölegi
tygşytly

netijeliligi.13

48V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

> 3500 durmuş sikli
Bejeriş mugt
Ekstremal Temp öndürijiligi
Lighteňil agram

netijeliligi.13

72V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

Ultra howpsuz
> 10 ýyl batareýanyň ömri
Öz-özüňi peseltmek
Hapalanma ýok

Hünärmen çözgüt hünärmenleri

Kuwwaty çykaryň, Lityum-Ion batareýa çözgütleri bilen “Fairway Revolution Revolution” golfyny sürüň

Netijeliligi ýokarlandyrmak we öndürijiligi ýokarlandyrmak: flotyňyz üçin iň gowy litiý-ion batareýa çözgüdi!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň